Οι καλοί λογαριασμοί...κάνουν τους καλούς φίλους.

Ο "φόβος" για το ύψος της δικηγορικής αμοιβής αποτρέπει συχνά κάποιον που χρειάζεται δικηγορική συμπαράσταση να επισκεφθεί δικηγόρο. Δεν χρειάζεται όμως να είναι πάντα έτσι.

Επικοινωνήστε μαζί μου τηλεφωνικώς, περιγράψτε μου συνοπτικά το πρόβλημά σας και θα έχετε -δωρεάν - μια πρώτη εκτίμηση για το πόσο θα σάς κοστίσει η δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με την ειδική ταμπέλα για την αμοιβή των δικηγόρων στην Γερμανία.

Μην ξεχνάτε ότι το Κράτος μεριμνά για τις περιπτώσεις πολιτών που χρειάζονται δικηγόρο αλλά έχουν περιορισμένα οικονομικά μέσα: στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει το Κράτος τα έξοδα του δικηγόρου. Τηλεφωνικώς μπορούμε να ερευνήσουμε και το ενδεχόμενο χρηματικής βοήθειας από το Κράτος.

deutsch english © by RAin Panajota Ball