Ώρες γραφείου:

Δευτέρα - Πέμπτη

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Συναντήσεις μόνο κατόπιν προσυνεννόησης

Εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς:

Εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου και συγκεκριμένα:

Διαζύγιο, Μερισμός συνταξιοδοτικής ασφαλίσεως, Διατροφή τέκνου, Διατροφή εν διαστάσει συζύγου, Διατροφή συζύγου λόγω διαζυγίου, Διατροφή γονέων, Επιμέλεια τέκνου, Επικοινωνία με το τέκνο, Προγαμιαία συμφωνητικά, Δίκαιο ελεύθερης συμβιώσεως, Προσβολή δωρεάς γονέων κατά τη διάρκεια του γάμου, Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, Ενδοοικογενειακή βία, Αναδοχή τέκνου, Απαγωγή τέκνου, Δικαστική επιμέλεια, Συμβίωση ατόμων ιδίου φύλου

Γλώσσες:

Γερμανικά

Ελληνικά

Αγγλικά

deutsch english © by RAin Panajota Ball